In English

The Future of Digital Brands

The origin, implementation, and potential benefits of “.brand” top-level domains for businesses.

Kasper Thim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; 2017:104, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-25. Den ändrades senast 2017-09-25

CPL ID: 252039

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek