In English

Immersive technology aided design operations - A virtual design studio at Volvo Cars Design

Kajsa Blomberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-21. Den ändrades senast 2017-09-21

CPL ID: 252014

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek