In English

Controllers and their implementation for an autonomous vehicle

Andreas Jakobsson ; Anders Sundkvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-09-15. Den ändrades senast 2017-09-15

CPL ID: 251933

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek