In English

DatxSynth En VST-synthesizer

Christoffer Ackelman ; Richard Ahlin ; Viktor Berglund ; Alexander Bükk
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 57 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

En synthesizer består av olika komponenter som är ihopkopplade för att generera en musikaliskt intressant ljudsignal. Denna rapport beskriver utvecklingen av en mjukvarubaserad synthesizer kallad DatxSynth, implementerad i ramverket Virtual Studio Technology (VST) från företaget Steinberg. Mjukvarubaserade musikinstrument är idag en central del av modern musikproduktion, som till stor del sker i musikredigeringsprogram såsom Cubase och FL Studio. Musikprogramvaror skapade i VST fungerar som insticksmoduler till dessa musikredigeringsprogram.Publikationen registrerades 2017-09-15.

CPL ID: 251930

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek