In English

Utveckling av en integrerad utvecklingsmiljö för surfplattor

Problem och lösningar med att programmera på pekskärm

Simon Alling ; Markus Bergland ; Matz Larsson ; Oscar Muhr ; David Torbjörnsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2016. 58 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Mjukvaruutvecklare är en växande del av den framtida arbetskraften och att följa med i den utvecklande teknologin är en konstant utmaning. När nu unga programmerare äntrar marknaden tar de med sig en önskan om att kunna programmera i farten samt utnyttja varje timme av restid. Den här rapporten ämnar kombinera dessa moderna problem och presentera lösningar för programmering på en surfplatta. Tillsammans med detta kommer det också förklaras hur en prototyp utvecklats till Android med just detta syfte. För att säkerställa att projektet siktar mot rätt mål och med rätt problem i åtanke krävs att en tydlig problemdefinition ställs upp. Genom att följa problemdefinitionen kan sedan en applikation utvecklas genom en agil process parallellt med kontinuerlig testning för att användarnas behov tillgodoses. Efter att prototypen är framtagen argumenterar författarna för att det finns ett stort behov av en applikation lik den som utvecklats. Här framkommer också att trots att många problem hade relativt enkla lösningar finns det också lösningar som hade krävt ny eller förbättrad implementation av somliga funktioner i Android.

Nyckelord: Android, utvecklingsmiljö, IDE, mjukvara, programmering, surfplatta, JavaPublikationen registrerades 2017-09-15.

CPL ID: 251929

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek