In English

Implementering och användning av BIM inom byggbranschen

ANNIE BENGTSSON ; JOAKIM FRENDBERG ; AMALIE LENNARTSSON ; ALEXANDER LUNDBERG ; BJÖRN WILLEMARK
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 46 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BMTX01-17-20, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Samhället präglas av en ständig teknisk utveckling och digitalisering. Detta har gjort att arbetsmetoderna inom byggbranschen har förändrats och det traditionella arbetsformerna med 2D-ritningar har utvecklats till samordnade 3D-modeller. Building Information Modeling (BIM) är ett begrepp som avser integrerad informationshanteringen kring ett byggprojekt i en objektbaserad modell. Som arbetssätt innefattar BIM oftast en samordnad 3D-modell som kan kompletteras med alla de inblandade aktörernas information. Syftet med detta är att undvika kollisioner och kvalitetssäkra byggprojekt, vilket i sin tur kan medföra besparingar av tid och pengar. De teoretiska möjligheterna att effektivisera byggprocessen genom att applicera BIM är stora. Genom att studera branschens uppfattning av BIM ges en bild av hur långt implementeringen av BIM-användningen kommit i Sverige idag. Utförandet har skett i form av en intervjustudie där 13 yrkesverksamma personer har intervjuats. Vidare har också en litteraturstudie genomförts för att undersöka den teoretiska bilden av BIM. Idag används BIM i varierande omfattning, vilket till stor del beror på att det saknas en tydlig standard och kravställning. Definitionen av BIM har till viss del varit olika mellan företagen, vilket har tydliggjorts av en stor kunskapsvariation. Detta har både försvårat och begränsat implementeringen. För att det ska bli en gemensam definition kommer det att krävas en branschgemensam standard av BIM som genomsyrar alla delar i byggprocessen.Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251919

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek