In English

The impact of a negative repo rate on corporate financing decisions: the Swedish case

Amanda Åström Ericsson ; Amelia Wall ; Axel Mårtensson ; Henrik Marklund ; Jonathan Dauksz ; Oscar Örnmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-27, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251911

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek