In English

Marknadsanalys för Insplorions luftkvalitetssensor

Tove Arrelid ; Jonathan Bergström ; Elin Forsberg ; Harald Konsberg ; Johan Sjöberg ; Sandra Svenske-Kristensen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-26, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251907

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek