In English

Lanseringsstrategi Sigmastocks

Clara Dotevall ; Marcus Edman ; Matilda T Hegg ; Jacob Lundin ; Johan Ramne ; Erika Skoglund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-25, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251905

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek