In English

En studie för att korta kötiderna på barn- och ungdomspsykiatrin med läkarresursen i fokus

Sofia Aggestam ; Jonatan Aronsson ; Nicole Ascard ; Emelie Fredriksson ; Christopher Lenning ; Erik Rosell-Ågård
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-24, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251904

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek