In English

Managementutmaningar för den icke-vinstdrivande organisationen Wale Wale

Julia Gustafsson ; Lovisa Holmgren ; Ebba Johansson ; Eric Josefsson ; Mattias Lundell ; Joel Persson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-19, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251903

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek