In English

Kvalitetsförbättringar på Volvo Cars

Robert Georgiev ; Gustav Larsson-Utas ; Adam Liljenberg ; CHRISTIAN NILSSON ; Albert Rydström ; Martin Trifunov
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-18, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251902

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek