In English

En marknadsanalys av Storbritannien för ett svenskt Financial Technology-startup

Fredrik Edén ; Marvin Lagerberg Johannisson ; Linus Jonsson ; Jakob Larsson ; Oscar Sands ; Tobias Stenshagen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-17, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251901

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek