In English

Ökat kapacitetsutnyttjande genom minskning av störningseffekterna i produktion

Viktor Bakker ; Mathilda Gärdesmed ; Anton Johannesson ; Tobias Karlsson ; Josefin Koppel ; Nils Thylén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-16, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251899

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek