In English

Flödesfokuserad verksamhetsutveckling av en akutmottagning

Karin Arvidsson ; Povel Croona ; Louise Persson ; Anton Petersson ; Alice Srand ; Felicia Stuhlhofer
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-15, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251892

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek