In English

Gods och avfallsdistribution på urbana vägar

Oscar Johansson ; David Larsson ; Edmond Lorend ; ANTON PERSSON ; Joakim Viström ; Christoffer Ågren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-14, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251890

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek