In English

Förutsättningar för godstransport via sjöfart till Nordby köpcentrum i Svinesund

Elin Gerdin ; Fredrik Hamnén ; Hanna Hagström ; Max Edman ; Robert Sjövall ; Tarik Voljevica
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-12, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251889

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek