In English

En utvärdering av införandet av agilt arbetssätt inom R&D på Arcam AB

Maja Arvidsson ; Oskar Hagman ; Johanna Lindh ; Lisa Nyström ; Lovisa Rogestedt ; Eric Wallhoff
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-09, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251888

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek