In English

Hur projektuppdrag estimeras

Martin Grothérus ; Rikard Karlsson ; Sally Lönnqvist Ekström ; Teodor Martinsson ; Victor Pantzare ; Spiros Strachinis
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-08, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251887

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek