In English

Analys av digital mognad på en icke-vinstdrivande organisation

John Berggren ; Erik Engberg ; Jonas Harström ; Fredrik Ingelsson ; Gustaf Samuelsson ; Emanuel Sanne
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-07, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251886

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek