In English

Commercialisation of Oasis

Rebecca Leckborn ; Anna Ljung ; Kristina Nilsson ; Johanna Udesen ; Christoffer Vikerfors ; Ruibo Zhao
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-05, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251885

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek