In English

FinTech Start-up

Linus Adolfsson ; Eric Bonfre ; Henrik Ivarsson ; Felix Lissåker ; Gustav Malmberg ; Peter Möller
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-03, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251884

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek