In English

Surview

Filip Hallqvist ; David Helldén ; Mats Högberg ; Emil Lundgren ; Henrik Nilson ; Johanna Sigvardsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-02, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251883

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek