In English

Leadership characteristics & top management setup in M&As

Carolina Almkvist ; Sofia Hagström ; Samuel Eksmo ; Rickard Johansson ; Anna Lindberg ; Benjamin Strömberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Kandidatarbeten Teknikens ekonomi och organisation; TEKX04-17-01, 2017.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2017-09-14. Den ändrades senast 2017-09-14

CPL ID: 251880

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek