In English

Development of Furniture Concept - to Meet the User Needs in Future Learning Environments

Ida Larsen ; Elin Karlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-09-11. Den ändrades senast 2018-11-12

CPL ID: 251801

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek