In English

Improving Car Dismantling via Discrete Event Simulation

Mohamad Omar Mansour ; Marco Moreira
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-08. Den ändrades senast 2017-09-18

CPL ID: 251787

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek