In English

A Highly Space-efficient Vertical Farm - Development of a commercial multilayered semi-automatic shelving system for vertical farming

Martin Ljungberg ; Joel Olsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-08.

CPL ID: 251786

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek