In English

Productivity Improvement of an Industrial Production Sysem using 3D Discrete Event Simulation

Georgios Kalogiannidis ; Glacian Alexander Peter Alexander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-08. Den ändrades senast 2017-09-18

CPL ID: 251783

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek