In English

Modeling Retention and Evaluating Regulations on and Maintenance Needs of Bioretention Systems

Katzin Leie
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: modeling, low impact development, LID, bioretention, legislation, maintenancePublikationen registrerades 2017-09-07. Den ändrades senast 2017-09-07

CPL ID: 251755

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek