In English

Enhancing Virtual Reality experiences with feet haptics

Felicia Rånge
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-06. Den ändrades senast 2017-09-06

CPL ID: 251709

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek