In English

MatCoachen Utveckling av en motor för matplanering

Olof Berg Marklund ; Emma Fahlén ; Fredrik Kindström ; Louise Rost ; Lisa Snäll ; Stefan Fritzon
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 60 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Denna rapport beskriver tillverkningen av en motor som ska ligga till grund för en framtida webb- och mobilapplikation som optimerar recept och genererar menyer. Systemet läser in existerande recept från recepthemsidor genom en parsningsprocess, och kan därefter optimera mängden av ingredienserna för att uppfylla användares näringsbehov, samtidigt som klimatavtrycket för receptet minimeras. Receptoptimeringen ger en personlig rekommendation utefter användarens profilinställningar. Motorn kan även rekommendera en meny med ett önskat antal recept med hänsyn till dessa inställningar samt med avseende på klimatavtryck, näringsintag eller rester. Parsning av recepthemsidor med hjälp av endast strängmanipulering som tillvägagångssätt uppvisade goda resultat. I ett test där 200 recept optimerades minskade klimatavtrycket med 9,6 % jämfört med det ursprungliga värdet. Systemet kan generera menyer med syftet att minimera klimatavtryck och optimera näringsintag, men gör det med hjälp av en algoritm med hög tidskomplexitet. Programmet är skrivet i programmeringsspråket Java med ramverket Play.

Nyckelord: Algoritmer, optimering, parsning, databaser

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.