In English

Problemlösningsuppgifter för gymnasiet Med fokus på verklighetsanknytning, modellering,programmering och diskussion

Björn Bergqvist ; Axel Bergrahm ; Mattias Johansson ; Poya Kaboteh ; Ida Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 120 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Matematik är ett kärnämne i skolan idag, och anses av de flesta mycket viktigt. Samtidigt är det en vanlig uppfattning att det är svårt, tråkigt och oanvändbart. Med detta projekt vill vi underlätta för lärare att arbeta mer med problemlösning i sin undervisning. Detta görs genom att införa nya typer av matematiska problem för gymnasieskolan, eftersom vår undersökning visade att 91% av de svarande gymnasielärarna arbetade med att inkludera problemlösning i undervisningen, men 42% hade svårt att hitta bra problem. Huvudsyftet med detta projekt har därför varit att utforma problem för att hjälpa dessa lärare. Problemen är öppna, verklighetsanknutna, ger underlag för diskussion, och ska framför allt ge känslan av att matematik är användbart. Eftersom programmering snart ska införas i skolmatematiken är även en del av problemen konstruerade för att förbereda inför det. Till problemen följer även ett förslag på en komplett lektionsplanering och allt presenteras på en användarvänlig hemsida som ger enkel tillgång för alla lärare som är intresserade. De skapade problemen testades även på gymnasieskolor vilket visade att av de 26 svarande ansåg 80% att de lärde sig något och 75% uttryckte på något sätt att problemet var roligt eller meningsfullt. Alla lärare var också nöjda med det problem de testat och ansåg att den tillhörande informationen gjorde dem enkla att sätta sig in i.

Nyckelord: Matematik, Gymnasiet, Problemlösning, Problem, Verklighetsanknytning, Modellering, Programmering, Diskussion, IT, PedagogikPublikationen registrerades 2017-09-06. Den ändrades senast 2018-01-24

CPL ID: 251693

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek