In English

Bottleneck detection in manufacturing - A throughput case study at SCANIA CV

Axel Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-05. Den ändrades senast 2017-09-05

CPL ID: 251657

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek