In English

Eco-design of ear-fitting head phones incorporating cellulose-based electronics

Anna Póka
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-09-04. Den ändrades senast 2017-09-04

CPL ID: 251607

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek