In English

Valet mellan matlåda i plast och matlåda i glas

Viktoria Bogren ; Tina Mostafavi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 54 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Bristen på information om vilken typ av matlåda som resulterar i minsta möjliga miljöpåverkan leder till ett problem för konsumenter som vill göra ett miljömässigt val. Arbetet omfattas av en jämförande livscykelanalys där två specifika matlådor, en i plast och en i glas, jämförs för att behandla problemet för miljömedvetna konsumenter. Syftet är att utifrån livscykelanalysen bestämma vilken av matlådorna som har det minsta CO 2 -fotavtrycket, även benämnt som global uppvärmningspotential (GWP), och därmed har den minsta påverkan på växthuseffekten. Som stöd till analysen av CO 2 -fotavtryck undersöks även energiåtgång under matlådornas livscykler. Arbetet är avgränsat till att endast behandla de in- och utflöden som berör växthuseffekt samt energiåtgång. Funktionen för matlådorna är definierad till att de ska förvara mat under ett läsårs tid. Denna definition samt en enkätstudie ligger till grund för livslängden för respektive matlåda. Livslängden för respektive matlåda medför att en konsument behöver införskaffa två matlådor i plast respektive en matlåda i glas under ett läsår. Resultatet av livscykelanalysen visar att matlådan i glas har ett mindre CO 2 -fotavtryck. Resultatet anses vara robust utifrån parametrarna; livslängd och energikällor. Detta innebär att samma resultat åstadkoms när dessa parametrar förändras. En konsument som vill göra ett miljömässigt bättre val utifrån global uppvärmningspotential bör därmed välja matlådan i glas.

Nyckelord: livscykelanalys, matlåda, CO 2 -fotavtryck, global uppvärmningspotential, växthuseffektPublikationen registrerades 2017-09-01. Den ändrades senast 2017-09-01

CPL ID: 251568

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek