In English

LINGER IN THE WOODS - Using nature to create intriguing architecture

Sofia Jernberg ; Ellen Pleil
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-30. Den ändrades senast 2017-08-30

CPL ID: 251542

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek