In English

Genomresa: Pleating wood system for mediating perceived velocity

Emma Magnusson ; Anna Ådén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-30.

CPL ID: 251541

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek