In English

CARE OF KOLANDOTO - The role of cultural and local adaption in hospital design

Sandra Dawood ; Emelie Joelsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-30. Den ändrades senast 2017-08-30

CPL ID: 251540

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek