In English

CARING ARCHITECTURE - The design of a new building for children and adolescent psychiatry in Gothenburg

Anita Mustonen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-30. Den ändrades senast 2017-08-30

CPL ID: 251537

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek