In English

EMBRACING THE INTERVAL - Exploring the role of architecture in refugees' healing and integration

Huda Hakky
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-30. Den ändrades senast 2017-08-30

CPL ID: 251535

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek