In English

Utformning av lönsamma hyresrätter med god boendekvalité

TIM JOHANSON ; TIM WESTERBERG
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 31 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-19, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Rapporten är ett kandidatarbete vid Chalmers Tekniska Högskola på programmet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn med Skandia Fastigheter som handledande företag. I Sverige råder det idag en bostadsbrist samtidigt som byggkostnaderna är rekordhöga. Fastighetsägare har svårigheter i att finna lönsamhet vid utveckling av hyresrätter samtidigt som behovet är enormt. Syftet med kandidatarbetet är att beskriva den invändiga utformning som möjliggör lönsamhet vid utveckling av hyresrätter samtidigt som boendekvalitén för hyresgästen säkerställs. Kandidatarbetet avgränsas till hyreslägenheter i Göteborgsområdet. I arbetet analyseras det svenska hyressättningssystemet som består av bruksvärdessystemet, presumtionsmetoden och självbestämda hyror. Även de faktorer som bör finnas i lägenheten och som påverkar hyresnivån som exempelvis spotlights, kakel och parkettgolv beskrivs. Arbetet redogör även för hur de svenska byggreglerna förändrats historiskt med hänsyn till boendekvalitet och används för att granska utformningen av nutida projekt. I resultatet redogörs för hur hyreslägenheter skall utformas för att möjliggöra god boendekvalitet, exempelvis genom uppdelning av privata- och gemensamma rum, väldisponerade passageytor, matplats vid fönster, förvaring i närhet till sovrum och tillgång till balkong. Dessa kvaliteter ligger till grund för att finna lönsamhet vid utveckling av hyresrätter och är en central aspekt ur ett långsiktigt perspektiv. Genom att utforma lägenheter med god boendekvalitet minskar omflyttning- och slitagekostnader. Även framtida uthyrning säkerställs och fastighetsägaren uppfyller det samhällsansvar som medförs vid utveckling av hyresrätter.

Nyckelord: Lönsamhet, boendekvalitet, hyresrätter, hyressättningssystem, svenska byggregler, Göteborg.Publikationen registrerades 2017-08-30. Den ändrades senast 2017-08-30

CPL ID: 251508

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek