In English

BIM i Anläggningsbranschen - En studie av BIM-användande hos entreprenörer och beställare

FELIX ENNING ; SVEN GROSS
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 29 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-17, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

I anläggningsbranschen pågår idag högkonjunktur med många krävande projekt som Västlänken och Förbifart Stockholm vilket ställer krav på effektiva arbetssätt inom hela branschen. BIM är ett arbetssätt som med digitala hjälpmedel kan effektivisera arbetsprocessen, husbyggnadsbranschen är ett exempel där BIM används och har visats vara effektivt. Syftet med denna rapport är att undersöka om BIM används inom anläggningsbranschen för att sedan föreslå hur entreprenadföretag kan utveckla sitt arbetssätt med hjälp av BIM. En nulägesanalys utfördes där 16 personer intervjuades med respondenter från Peab Anläggning, WSP och Trafikverket. Tanken är att dessa 16 intervjuer från beställare, projektörer och entreprenörer ska ge en bild av hur arbetsprocessen ser ut i branschen idag. Vid en jämförelse mellan definitionen av BIM och intervjustudien som genomförts går det att konstatera att anläggningsbranschen ännu inte arbetar med BIM. Däremot används vissa tillämpningar av BIM i varierande omfattning men dessa begränsas av en mängd barriärer där den viktigaste är kompabilitetsproblem mellan programvaror. Rapporten visar att ett användande av BIM kan möjliggöra en effektivare arbetsprocess men för att nå dit är det viktigt att alla involverade aktörer hittar egna arbetssätt och arbetsnyttor med BIM.

Nyckelord: BIM, anläggning, infrastruktur, 3D-modell, samordningPublikationen registrerades 2017-08-30. Den ändrades senast 2017-08-30

CPL ID: 251505

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek