In English

Interlinked: Planning and design of shared space and use in early stages, part 1 report

Katrin Vikner Sjöblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-29. Den ändrades senast 2017-08-31

CPL ID: 251484

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek