In English

Metoder för effektivisering av informationsprocessen vid nyinflytt

Simon Baric ; Sebastian Georgsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 41 s. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; BOMX03-17-06, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]

Arbetet utvärderar Wallenstams kommunikationsmetoder och undersöker nya metoder för Wallenstam att kommunicera med blivande kunder, det vill säga individer som har ett påskrivet kontrakt för lägenhet hos Wallenstam men som ännu inte flyttat in. Detta då Wallenstam i dagsläget spenderar mycket tid på personlig kontakt mellan blivande kund och uthyrare. Undersökningen av de olika kommunikationsmetoderna kartlägger för- respektive nackdelar och metoderna vägs mot varandra för att se vilken metod som är bäst för Wallenstam att använda. Dessa metoder utvärderas med hjälp av verktyget KAPISKE-analys som utvecklats för denna studie. Kommunikationsmetoder som undersöks är brev, e-post, SMS, RSS, applikation och hemsida. Analysen visar att den bästa metoden är e-post som erbjuder ett stort urval av funktioner till ett bra pris, samt har störst möjlighet att påverka de blivande kunderna. Med hjälp av e-post som skickas ut i förebyggande informativt syfte kan en reducering av i antal mejlkonversationer mellan Wallenstam och blivande kunder ske utan bortfall av förståelse för den standardiserade information som skickas ut till samtliga blivande kunder.

Nyckelord: kommunikation, wallenstam, kommunikationsmetod, kapiske, kundkommunikationPublikationen registrerades 2017-08-29. Den ändrades senast 2017-08-29

CPL ID: 251475

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek