In English

Lågpassfilter för supreledande mikrovågsresonatorer

Lowpass filter for superconducting microwave resonators

PHILIP EDENBORG ; HULTQUIST LINA ; SJÖSTEDT MATTIAS ; WINTHER JOHAN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 20 s.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Vi hypotiserar att kommersiella bandpassfilter släpper igenom fotoner över supraledande aluminiums bandgapsfrekvens 88 GHz som orsakar förluster i supraledande mikrovågsresonatorer. Vi tillverkade distribuerade lågpassfilter för att öka interna kvalitetsfaktorn Qi för resonatorerna. Filtrens frilagda ledare var av varierande längd och omgavs av Stycast. Mätningar utfördes med och utan filter, vilket sedan anpassades till en modell för att erhålla värden på Qi. Mätningarna påvisade att våra filter i vissa fall bidrog till en ökning av Qi, maximalt 46%. Vi drar slutsatsen att våra filter, efter ytterligare vidareutveckling, kan bli en viktig komponent för att reducera förluster om resonatorerna av aluminium begränsas av kvasipartiklar.

Nyckelord: distribuerade lågpassfilter, supraledande mikrovågsresonatorer, kvasipartiklar, Cooperpar, aluminiumPublikationen registrerades 2017-08-28.

CPL ID: 251454

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek