In English

Cirkulära materialflöden som standard vid byggnation av

Emil Gurbani ; Stefan Lundquister
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. 53 s.
[Examensarbete på grundnivå]

Flera museiverksamheter i Göteborg arbetar idag utifrån ett linjärt ekonomiskt system inom utställningsproduktionen. Sammanfattningsvis betyder detta att material köps, används och sedan hanteras som avfall. Sjöfartsmuseet Akvariet Göteborg har uppmärksammat detta arbetssätt och anser att det inte är hållbart i längden. Syftet med rapporten är att undersöka och ge förslag på alternativa åtgärder samt rutiner som kan leda till ett cirkulärt materialflöde och förhöjd återanvändningsgrad av utställningsmaterial. En kartläggning utfördes i Göteborg med syfte att undersöka hur museiverksamheter arbetar med hänsyn till miljö i utställningsproduktionen. Tanken med kartläggningen är att identifiera eventuella hinder i produktionen och få en fördjupad inblick i museiverksamheten. Insamlad information resulterade i ett antal förslag på verksamhetsåtgärder som kan förbättra och effektivisera utställningsproduktionen. Kartläggningen visar att museianställda i Göteborg idag är miljömedvetna och har en ambition att minska utställningsproduktionens miljöpåverkan. Vidare fastställs att museiverksamheter i Göteborg har potential att i framtiden utveckla och tillämpa den cirkulära ekonomins principer i utställningsproduktionen. De största hindren för att skapa en förbättrad cirkulär hantering av materialflöden sammanfattas som, strikta upphandlingsregler, brist på extern drivkraft, samt en avsaknad av resurser i form av tid och kunskap.

Nyckelord: Linjär ekonomi, cirkulär ekonomi, museiverksamhet, utställningsproduktion, materialflödenPublikationen registrerades 2017-08-25. Den ändrades senast 2017-08-25

CPL ID: 251432

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek