In English

Utveckling av en övervakningsenhet mot störsändare - Ett verktyg för att förhindra fordonsstöld

Development of a surveillance unit against jammers - A tool for preventing vehicle theft

Alexander T Bengtsson ; Joel Nilsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-25. Den ändrades senast 2017-08-28

CPL ID: 251426

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek