In English

Verktyg för frigöring av förspända slangklämmor

Hose clamp releasing tool

Esad Osmanovic ; Miguel Angelo Azevedo Neto
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-25. Den ändrades senast 2017-08-25

CPL ID: 251425

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek