In English

Stationary wavelet processing and data imputing in myoelectric pattern recognition on an embedded system

Adam Naber
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX078/2017, 2017.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2017-08-25. Den ändrades senast 2017-10-03

CPL ID: 251421

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek