In English

Konceptframtagning av mekaniskt uppfällbar solpanelsanordning till renhållningsbåt

Concept development of mechanically foldable solar panel system for a waste collection boat

Niklas Fjordstrand ; Dejan Mijuskovic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2017.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2017-08-25. Den ändrades senast 2017-08-25

CPL ID: 251420

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek